Reflexe 39

Studien

Intentionalität, Zukunft und Nichtseiendes (S. 3‒17)
Václav Němec

Die Liebe als "Wert-Antwort". Philosophie der Liebe bei Dietrich von Hildebrand (S. 19‒33)
Martin Cajthaml

Erkenntnis und Zahl bei den frühen Pythagoräern (S. 35‒50)
Antonín Šíma

Die Analogie des Guten bei Platon und Aristoteles (S. 51‒75)
Jakub Jinek

Texte

Zur Entstehung der pseudo-aristotelischen Lehre von der Analogie des Seins (S. 77‒89)
Pierre Aubenque

Gespräch

Über gewisse Dinge spricht man nicht direkt (S. 91‒103)
Jakub Čapek - Hans Georg Gadamer

Diskussion

Odcizené nitro, nebo zúžené vědomí? K reakci M. Rittera na článek J. Puce (S. 105‒114)
Jan Frei

Rezensionen

Hans-Georg Gadamer, Pravda a metoda (S. 115‒121)
Jakub Čapek

Pierre Hadot, Závoj Isidin: Esej o dějinách ideje přírody (S. 122‒134)
Eliška Luhanová

Jakub Jinek, Gerechtigkeit zwischen Tugend und Gesetz (S. 135‒143)
Ota Gál

Maimonides, Výběr z korespondence (S. 144‒147)
Pavel Sládek

Hannah Arendtová, Jewish Writings (S. 148‒154)
Jakub Novák

Nachricht

Platón v Tokiu (S. 155‒157)
Jakub Jinek

Zpráva z konference "Zotročení svobodou" (S. 158‒161)
Josef Trnka

Za Milanem Mrázem (S. 162‒163)
Aleš Havlíček