Reflexe 38

Studien

Die negative Theologie des Thomas von Aquin (S. 3‒18)
David Peroutka

Die Wiedergeburt der Seele zwischen den Vorsokratikern und Platon (S. 19‒34)
Vojtěch Hladký

Der Stoff und seine Geschichte. Die Rezeptivität der Wahrnehmung zwischen Empirismus und Phänomenologie (S. 35‒61)
Jakub Čapek

Texte

Das weise Leben in der Finsternis: von Aquin und Reid (S. 63‒74)
Nicholas Wolterstorff

Abriß eines neuen Buches, betitelt: Ein Traktat über die menschliche Natur etc. (S. 75‒89)
David Hume

Treatise in Humes Betrachtung (S. 91‒97)
Hynek Janoušek

Diskussion

Odcizené nitro. Polemická reakce na článek Jana Puce (S. 99‒107)
Martin Ritter

Rezensionen

Petr Rezek, Husserlova věcnost (S. 109‒113)
Hynek Janoušek

Jan Kuneš - Martin Vrabec (vyd.), Člověk a jeho svět (S. 114‒121)
Tomáš Koblížek

Erazim Kohák, Domov a dálava. Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení (S. 122‒124)
Jakub Trnka

Claus Zittel, Theatrum philosophicum. Descartes und die Rolle ästhetischer Formen in der Wissenschaft (S. 125‒127)
Aleš Novák

John Rawls, Právo národů (S. 128‒130)
Martin Šimsa

Joseph Gredt, Základy aristotelsko-tomistické filosofie (S. 131‒136)
Efrem Jindráček

Michael Fishbane, Sacred Attunement. A Jewish Theology (S. 137‒141)
Pavel Sládek

Kurt Rudolph, Gnóze. Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky (S. 142‒145)
Petr Pokorný

Jaromír Vochala, Konfucius v zrcadle sebraných výroků (S. 146‒156)
David Machek

Nachricht

Zpráva z kolokvia "Spravedlivá a nespravedlivá válka" (S. 157‒158)
Jakub Čapek

Profesor Pavel Floss sedmdesátiletý (S. 159‒160)
Ivan Blecha