Reflexe 51

Studien

Geist und Organismus. Schellings These zu dem Begriff des Geistes in Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre
Jindřich Karásek

Hegels Spekulation als Antwort auf Platons Dialektik
Tereza Matějčková

Die Auffassung des Leids und des Bösen in der Evolutionstheorie von Teilhard de Chardin
Františka Jirousová

Zu einem Zentralparadox in Adornos „minimaler Theologie“. Adornos Werk als kontemplative Eschatologie
Karel Hlaváček

Drei Gestalten der gegenwärtigen Phänomenologie in Frankreich und die Frage des Korellationsapriori
Petr Prášek

Texte

Praxe následování
Javier Gomá Lanzón

Mohou být emoce vnitřně morální?
Jakub Čapek

Diskussion

Odpověď Štěpánu Holubovi
Ladislav Kvasz

Rezensionen

Lenka Karfíková, Anamnesis. Augustin mezi Platonem a Plotinem
S. Zajíček

Rudolf Kučera, Filosofické kořeny politického rozhodování
M. Cíbik

Ondřej Lánský, Je třeba zavrhnout liberalismus?
M. Cíbik

Sarah Broadie, Nature and Divinity in Plato’s Timaeus
O. Krása

Nachrichten

Pavel Blažek, Pseudo-Aristotelian Texts in Medieval Thought, Mezinárodní konference, Cluj-Napoca, 28.–30. září 2016