Reflexe 55

Studien

Aristoteles über die Natur und die Bewegung der Himmelsphäre I. Der Himmel als eine körperliche Substanz
Karel Thein

Der hypothetische Beweis im Dialog Menon
Samuel Zajíček

Satzform und Begriffseinheit. Zum systemischen Kontext der Prädikationstheorie und des spekulativen Satzes in der Vorrede der Phänomenologie des Geistes
Jindřich Karásek

Goodmans Theorie der Abbildung und die Phänomenologie
Ivan Blecha

Texte

Vorrede zu einem Traktat über den leeren Raum
Blaise Pascal

Pascals Vorrede zu einem Traktat über den leeren Raum
Jan Makovský

Gespräch

Phänomenologie im Dialog mit der analytischen Philosophie
Petr Prášek – Claude Romano

Diskussion

Phaidros, der erste der Dialoge Platons
Jakub Jinek

Zur Semantik der Lichtung bei Heidegger
Martin Pokorný

Die Tschechoslowakei und ihr Zerfall im Lichte der philosophischen Theorien des Nationalismus
Matej Cíbik

Rezensionen

T. Matějčková, Gibt es eine Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes?
Martin Vrabec

K. Thein, Aristotelés o lidské přirozenosti. Od myšlení k anatomii
David Peroutka

V. Kolman, O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat. Od formy zobrazení k formám života
Petr Přikryl

J. Fulka, Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení
Jiří Pechar

J. Michálek, Být místem bytí. Tři příspěvky ke studiu Martina Heideggera
Aleš Novák

J. Trnka, Kant a Husserl o zkušenosti
Ondřej Bis

Nachrichten

Zpráva o filosofických událostech pořádaných Společností pro filosofickou antropologii
Aleš Novák