Reflexe 40

Studien

Die Grenzen der Gegenwart (S. 3‒20)
Pavel Kouba

Einheit zweier Naturen: Hegel und das "Symbolum Chalcedonense" (S. 21‒50)
Ivan Landa

Zur Auffassung des Mythos in Jan Patočkas Manuskripten der Kriegszeit (S. 51‒71)
Jindřich Veselý

Texte

Einleitung zu Jan Patočkas Studie zum Weltbegriff (S. 73‒74)
Jan Frei

Studie zum Weltbegriff (Auswahl) (S. 75‒97)
Jan Patočka

Diskussion

Nitro a jeho základ. Pokus o shrnutí diskuse k Patočkovým válečným rukopisům (S. 99‒104)
Martin Ritter

Rezensionen

Radek Chlup, Proklos (S. 105‒113)
Filip Horáček

Tomáš Machula, Causa efficiens (S. 114‒119)
Efrem Jindráček

Petr Glombíček - James Hill (vyd.), Essays on the Concept of Mind in Early-Modern Philosophy (S. 120‒122)
Marek Tomeček

Jan Kuneš - Martin Vrabec (vyd.), Místo fenomenologie ducha v současném myšlení (S. 123‒130)
Tereza Matějčková

Theodor W. Adorno, Minima moralia (S. 131‒134)
Jan Tříska

Karel Novotný (vyd.), Co je fenomén? (S. 135‒141)
Tomáš Koblížek

Tomáš Marvan, Otázka významu (S. 142‒147)
Eva Šťastná

Vojtěch Kolman, Filosofie čísla (S. 148‒157)
Štěpán Holub